Täby IT - Det miljömedvetna IT-företaget 

Täby IT är medvetna om att jordens resurser är begränsade. Inom ramen för vår kärnverksamhet fokuserar vi på att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle kombinerat med uthållig och stabil lönsamhet.

Vad gör vi i frågor som gäller miljöområdet?

 • För en aktiv dialog om miljöfrågor avseende produkter och förpackningar med våra samarbetspartners
 • Ger konkret vägledning till våra kunder och partners
 • Väljer produkter som går att återvinna
 • Rekommenderar produkter med låg energiförbrukning
 • Minimerar mängden icke sorterat och återvunnet material
 • Levererar avfall till station för miljöåtervinning
 • Samordnar transporter och leveranser
 • Transporter av farligt avfall sker enligt Miljölagstiftningens krav på transporter av elektronik
 • Stödjer och uppmuntrar distansarbete
 • Följer lagar och förordningar inom miljöområdet
 • Har en löpande process internt där vi utvecklar och förbättrar oss inom miljöområdet
 • Vi tar vår del av det gemensamma miljöansvaret. Var och en har ett personligt ansvar för miljöfrågor i det dagliga arbetet

Vårt Miljödokument finns för nedladdning här.

I miljöfrågor samarbetar vi med Miljö & Utveckling, Vaxholm

© 2010 Täby IT